Pytania?

Nasze dziecko nie ma jeszcze ukończonych 3 lat. Czy może zostać przyjęte do przedszkola?

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty do przedszkola mogą uczęszczać dzieci mające ukończone 2,5 roku. Dzieci, które nie ukończyły jeszcze 2,5 roku kwalifikują się do żłobka.

Jakie są warunki w Przedszkolu?

Wszystkie sale dostosowane są powierzchnią do liczby dzieci w grupie, wyposażone w nowoczesne i atestowane pod względem bezpieczeństwa przedmioty i zabawki. W Przedszkolu znajdują się pomieszczenia sanitarne przystosowane do korzystania przez maluchy (niskie toalety, umywalki), pomieszczenia kuchenne służące do przyjmowania i wydawania posiłków dla dzieci.
Na terenie przedszkola znajduje się ogród gdzie usytuowany jest Plac Zabaw użytkowany tylko i wyłącznie przez dzieci z naszego Przedszkola. Teren jest ogrodzony, monitorowany, z miejscami parkingowymi przed budynkiem.

Ilu jest wychowawców na ilość podopiecznych w grupie?

Ilość dzieci w każdej grupie nie przekracza 18 osób. Każdą z grup opiekuje się wykwalifikowany nauczycielukończone studia z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej oraz osoba pełniąca rolę pomocy. Podczas zajęć dodatkowych grupę poprowadzi specjalista, który realizuje swoje zajęcia w obecności wychowawcy.

Jakie są kwalifikacje kadry wychowawczej?

Pracą metodyczną Przedszkola kieruje kierownik pedagogiczny absolwent studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej . Kadrę wychowawczą przedszkola stanowią osoby z przygotowaniem kierunkowym – osoby posiadające dyplom wyższej uczelni z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej.  Nad właściwym funkcjonowaniem placówki czuwa dyrektor oraz kierownik przedszkola.  Pracownicy przedszkola to osoby aktywne, które stale chcą rozwijać swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, kursach itp., kochające pracę z dziećmi.

Jakie są główne atuty programu przedszkola?

W programie Przedszkola oferujemy wiele form zajęć, jednak dużą uwagę przywiązujemy także do tego, aby dzieci miały czas na swobodną zabawę z rówieśnikami i aby program był dopasowany do możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka.

Czy leżakowanie jest obowiązkowe?

Chwila ciszy jest dla dzieci chętnych. Zasypiają tylko te maluchy, które mają taką potrzebę. Przedszkole jest wyposażone w leżaczki.

Czy można zapisać dziecko do przedszkola w trakcie trwania roku przedszkolnego, czy tylko we wrześniu?

Prowadzimy rekrutację przez cały rok. Można zapisać dziecko w dowolnym miesiącu, o ile będzie miejsce w danej grupie.

Czy przedszkole organizuje zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków?

Tak, przyszłe przedszkolaki mogą zapoznać się z przedszkolem, jego atmosferą i  nauczycielkami.

Czy są dodatkowe zajęcia i ile kosztują?

Dodatkowe zajęcia takie jak:   zajęcia z native speakerem, robotyka, nauka gry na fortepianie, nauka pływania, zajęcia taneczne, sztuki walki… są organizowane poza zajęciami w budynku placówki. Za każde zajęcia dodatkowe opłata będzie ustalona na początku roku z instruktorami prowadzącymi zajęcia i uzależniona od ilości chętnych dzieci. Zajęcia poprowadzoną osoby  z odpowiednimi kwalifikacjami.