Kadra

Dyrektor Przedszkola Children’s English Centre – mgr Iwona Stawiarska.

Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie placówki, dba o prawidłową realizację procesu dydaktyczno–wychowawczego, obsługę administracyjną, gospodarczą i finansową przedszkola oraz czuwa nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków w przedszkolu . Kieruje polityką kadrową przedszkola, hospituje zajęcia edukacyjne, zapewnia pomoc nauczycielom w zakresie realizacji ich zadań i budowaniu warsztatu pracy. Współpracuje z rodzicami i monitoruje postępy edukacyjne dzieci. Współpracuje z instytucjami nadzorującymi placówkę, zapewniając wysoki poziom pracy przedszkola.


Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, posiadających wyższe wykształcenie pedagogiczne wczesnoszkolne i przedszkolne.

Nauczycieli cechuje otwartość, empatia, umiejętność organizacji i kreatywność w działaniu.

Najważniejsze jest jednak to, że kochają pracę z dziećmi!