Program

Program podkreśla indywidualność każdego dziecka, promuje jego rozwój poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości.

– JĘZYKOWO –

Najważniejsza podczas zajęć językowych jest wspólna zabawa z nauczycielem, dzięki czemu dzieci kojarzą naukę języka z czymś przyjemnym. NAsi wykwalifikowani lektorzy i native speakerzy to gwaracncja odpowiedniego przekazywania wiedzy. Dzieci poznają podczas zajęć piosenki, rymowanki i zabawy, wysłuchują opowiastek i bajek. Poznawanie i przyswajanie nowego słownictwa wspierane jest pomocami wizualnymi. Materiał dydaktyczny dostosowywany jest na bieżąco do indywidualnych potrzeb każdego z dzieci.

Codzienne zabawy językowe.

– MUZYCZNIE–

Poprzez realizację autorskiego programu muzycznego w naszym przedszkolu, pod okiem doświadczonych nauczycieli dzieci mają mozliwość nauki gry na rożnych instrumentach, rozwijają swój talent wokalny, a co najważniejsze doskonale się przy tym bawią. Kadra pedagogiczna prowadzi zajęcia muzyczne, językowe i ruchowe.

Codzinne muzykowanie.

– MATEMATYCZNIE –

W myśl koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej niezauważenie wprowadzimy dzieci w świat matematyki, wykorzystując sytuacje dnia codziennego i stwarzając warunki do zdobywania „matematycznych” doświadczeń. W dbałości o wszechstronny rozwój naszych wychowanków, zrealizujemy zadania związane z kształtowaniem w dzieciach odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego zwłaszcza w sytuacjach pełnych napięć. Są to umiejętności niezbędne do pomyślnego startu w szkole.

Codzienne zabawy matematyczne.

– SPOŁECZNIE –

We wszystkich grupach wykorzystujemy koncepcję wychowania wg Tomasa Gordona (twórcę programu „Wychowanie bez porażek”) Chcemy aby dzieci potrafiły funkcjonować w grupie (również odmiennej językowo i kulturowo), aby akceptowały różnorodność kulturową innych osób.

Wszyscy nasi nauczyciele posiadają odpowiednie kompetencje wychowawcze. Umiejętnie nawiązują relacje z dziećmi, zapewniają im prawo do samodzielnego rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia. Uczą dzieci rozpoznawania, wyrażania i akceptowania własnych uczuć oraz zapoznają je ze społecznie akceptowanymi sposobami rozwiązywania konfliktów.

W ramach zajęć organizujemy bezpłatne warsztaty z ciekawymi gośćmi.

– ARTYSTYCZNIE –

Zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie predyspozycji artystycznych dziecka oraz rozbudzanie w nim zainteresowań. Nauczyciele umożliwiają dziecku bezpośredni kontakt z różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem, muzyką, rzeźbą, ruchem, tańcem i teatrem.
W każdej sali organizowane są miejsca kreatywnej zabawy, gdzie dzieci w ciągu całego dnia mogą realizować swoje artystyczne pomysły.

Zapewniamy dzieciom stały dostęp do różnych materiałów i narzędzi co stymuluje rozwój kreatywności i wyobraźnię.