Program

Program, który realizujemy podkreśla indywidualność każdego dziecka, promuje jego rozwój poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości!

– JĘZYKOWO –

Najważniejsza podczas zajęć językowych jest wspólna zabawa! To dzięki niej łatwiej przyswajamy nowy, obcy język. Nasi wykwalifikowani lektorzy i Native Speakerzy to gwarancja odpowiedniego przekazywania wiedzy. Materiał dydaktyczny dostosowywany jest na bieżąco do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Codzienne zabawy językowe.

– MUZYCZNIE–

Poprzez realizację autorskiego programu muzycznego w naszym przedszkolu, pod okiem doświadczonych nauczycieli dzieci mają możliwość nauki gry na różnych instrumentach, rozwijają swój talent wokalny, a co najważniejsze doskonale się przy tym bawią! Kadra pedagogiczna prowadzi zajęcia muzyczne, językowe i ruchowe.

Codzienne muzykowanie.

– MATEMATYCZNIE –

W myśl koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej niezauważalnie wprowadzamy dzieci w świat matematyki, wykorzystując sytuacje dnia codziennego i stwarzając warunki do zdobywania „matematycznych” doświadczeń.

Codzienne zabawy matematyczne.

– SPOŁECZNIE –

We wszystkich grupach wykorzystujemy koncepcję wychowania wg Tomasa Gordona (twórcę programu „Wychowanie bez porażek”). Chcemy, aby dzieci potrafiły funkcjonować w grupie, aby akceptowały różnorodność kulturową innych osób.
W dbałości o wszechstronny rozwój naszych wychowanków, realizujemy zadania związane z kształtowaniem w dzieciach odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego, zwłaszcza w sytuacjach pełnych napięć. Są to umiejętności niezbędne do pomyślnego startu w szkole.
Wszyscy nasi nauczyciele umiejętnie nawiązują relacje z dziećmi, zapewniając im prawo do samodzielnego rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia. Uczą dzieci rozpoznawania, wyrażania i akceptowania własnych uczuć oraz zapoznają je ze społecznie akceptowanymi sposobami rozwiązywania konfliktów.

W ramach zajęć organizujemy bezpłatne warsztaty z ciekawymi gośćmi.

– ARTYSTYCZNIE –

Zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie predyspozycji artystycznych dziecka oraz rozbudzanie w nim zainteresowań. Nauczyciele umożliwiają dziecku bezpośredni kontakt z różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem, muzyką, rzeźbą, ruchem tańcem i teatrem. W każdej sali organizowane są miejsca kreatywnej zabawy, gdzie dzieci w ciągu dnia mogą realizować swoje artystyczne pomysły.

Zapewniamy dzieciom stały dostęp do różnych materiałów i narzędzi co stymuluje rozwój kreatywności i wyobraźnię.

 

 

– PLAN DNIA –

7:00 – 8:00 POWITANIE DZIECI: zabawy w kącikach zainteresowań, przygotowania do zajęć;

8:30 – 8:50 GIMNASTYKA SMYKA;

8:50 – 9:00 ZABIEGI HIGIENICZNE: przygotowanie do śniadania;

9:00 – 9:30 ŚNIADANIE;

9:30 – 9:45 ZABIEGI HIGIENICZNE po śniadaniu;

9:45 – 11:45 PROJEKTY EDUKACYJNE: realizacja programu edukacyjnego, zajęcia dodatkowe, zabawy w przedszkolnym ogródku;

11:00 – 11:15 II ŚNIADANIE;

11:45 – 12:00 ZABIEGI HIGIENICZNE: przygotowanie do obiadu;

12:00-12:40 OBIAD;

12:40 – 13:00 ZABIEGI HIGIENICZNE po obiedzie;

13:00 – 13:40 ODPOCZYNEK: leżakowanie, ćwiczenia relaksacyjne, czytanie bajek);

13:40 – 14:30 PROJEKTY EDUKACYJNE;

14:30 – 14:40 ZABIEGI HIGIENICZNE: przygotowanie do podwieczorku;

14:40 – 15:00 PODWIECZOREK;

15:00 – 17:00 ZABAWY integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym, ZAJĘCIA DODATKOWE;

17:00 POŻEGNANIE DZIECI.