FAQ

Jakie są dodatkowe zajęcia i ile kosztują?

Dodatkowe zajęcia:   język angielski z native speakerem, nauka gry na fortepianie, nauka pływania, zajęcia taneczne, sztuki walki. Za każde zajęcia dodatkowe opłata będzie ustalona na początku roku z instruktorami prowadzącymi zajęcia i uzależniona będzie od ilości chętnych dzieci. Zajęcia poprowadzoną osoby wykwalifikowane.

Jeżeli dziecko nie uczęszcza do Przedszkola przez kilka dni w miesiącu, czy kwota czesnego jest zwracana?

W przypadku powiadomienia przez rodziców o nieobecności dziecka zwracana jest tylko kwota za wyżywienie. Czesne płatne jest w całości bez względu na ewentualne nieobecności dziecka.

Jakie są warunki w Przedszkolu?

Wszystkie sale dostosowane są powierzchnią do liczby dzieci w grupie, wyposażone w nowoczesne i atestowane pod względem bezpieczeństwa przedmioty i zabawki. W Przedszkolu znajdują się pomieszczenia sanitarne przystosowane do korzystania przez maluchy (niskie toalety, umywalki), pomieszczenia kuchenne służące do przyjmowania i wydawania posiłków dla dzieci.
Na terenie przedszkola znajduje się ogród gdzie usytuowany jest Plac Zabaw użytkowany tylko i wyłącznie przez dzieci z naszego Przedszkola. Teren jest ogrodzony, monitorowany, z miejscami parkingowymi przed budynkiem.

Ilu jest wychowawców na ilość podopiecznych w grupie?

Ilość dzieci w każdej grupie nie przekracza 10 osób. Każdą z grup opiekuje się wykwalifikowany nauczycielukończone studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej oraz dodatkowy nauczyciel pełniący rolę pomocy. Podczas zajęć dodatkowych grupę poprowadzi specjalista, który realizuje swoje zajęcia w obecności wychowawcy.

Jakie są kwalifikacje kadry wychowawczej?

Pracą metodyczną Przedszkola kieruje dyrektor metodyczny absolwent studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej. Kadrę wychowawczą przedszkola stanowią osoby z przygotowaniem kierunkowym – osoby posiadające dyplom wyższej uczelni z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Ponadto są to osoby aktywne, które stale chcą rozwijać swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, kursach z zakresu pracy z dziećmi, kochające pracę z dziećmi.

Jakie są główne atuty programu przedszkola?

W programie Przedszkola oferujemy wiele form zajęć jednak dużą uwagę przywiązujemy także do tego, aby dzieci miały czas na swobodną zabawę z rówieśnikami i aby program nie był przepełniony ale dopasowany do możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka.