Idea

Ideą naszego przedszkola było stworzenie miejsca, które będzie cenione za jego domowy charakter gdzie z dala od zgiełku ulicy w atmosferze życzliwości, ciepła   i zrozumienia  rozbudzimy  w dzieciach ciekawość świata i ludzi. Będziemy uczyć tolerancji i otwartości na inne kultury.

education-5481020 - Kopia

Chcemy aby nasze dzieci wkroczyły w czas edukacji szkolnej z poczuciem własnej indywidualności, ze świadomością swoich zalet by po opuszczeniu przedszkola były gotowe do kolejnych wyzwań.

Naszym nadrzędnym celem jest przygotowanie dzieci do:

  • świadomego kierowania swoim postępowaniem podczas przeżywania niejednokrotnie bardzo silnych emocji tak, by stawały się źródłem pozytywnej reakcji ze strony środowiska
  • umiejętnego wyrażania siebie, swoich przeżyć a tym samym radzenia sobie z zazdrością
  •  oraz rozpoznawania uczuć innych osób.