ROK 2018/2019

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/ 2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno–wychowawczych i opiekuńczych – 3 września 2018 r.

 

PRACA PRZEDSZKOLA

Przedszkole funkcjonuje CAŁY ROK SZKOLNY,

który rozpoczyna się z dniem 3 września 2018,

a kończy z dniem 31 sierpnia 2019 roku

WYJĄTEK STANOWIĄ:
 • przerwy ustalone z ważnych przyczyn ( awaria, remont),
 • dni ustawowo wolne od pracy tj:
  Boże Narodzenie 23 – 31  XII 2018 r.( wtorek, środa )Nowy Rok 1 I 2019 r. (wtorek)Poniedziałek Wielkanocny 22 IV 2019 r.

  Świeto Pracy 1 V 2019r. (środa)

  Święto Konstytucji 3 Maja 3 V 2019 r.( piątek)

  Boże Ciało 20 VI 2019 r. ( czwartek)

  W okresie szkolnych przerw przedświątecznych, ferii zimowych i wiosennych – przedszkole

  funkcjonuje BEZ PRZERW, jedynie ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających w tych

  okresach USTALONY ZOSTAJE DYŻUR w oparciu o liczbę zgłoszonych wcześniej przez rodziców dzieci.

Zimowa przerwa świąteczna:  w dniach od 27 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe od  14-27 stycznia. 
 Wiosenna przerwa świąteczna: 19 kwietnia 

Pozostałe dni wolne :

2 maj, 21 czerwiec