Grupy

psc

W przedszkolu są dwie grupy wiekowe. W grupie maluchów są dzieci w wieku od 2,5 do 4 i w grupie starszaków  od 4 do 7 lat.

To rozwiązanie daje wiele korzyści zarówno dzieciom młodszym jak i starszym. 

Młodsze dzieci zawsze są zafascynowane starszymi, obserwują je i naśladują, dzięki czemu uczą się od nich naturalnie właściwych wzorców zachowań. 

Starsze dzieci otaczane są podziwem i uwielbieniem młodszych. Zauważają, że potrafią więcej, czują się wtedy ważne i wzrasta w nich poczucie własnej wartości. Starsze dzieci są zachęcane do pomagania młodszym np. zawiązują buty czy też wykonują trudniejsze czynności. Dzięki temu uczą się odpowiedzialności za młodszych kolegów, tolerancji i troski.

Edukacja społeczna staje się bardziej efektywna i o wiele skuteczniejsza niż w tradycyjnych grupach przedszkolnych podzielonych wiekowo. Postawy tolerancji, partnerstwa i współżycia są naturalnie kształtowane w środowisku nieograniczonym pod względem wiekowym.